Tłumacz przysięgły w Niemczech

Zawód tłumacza istnieje w Niemczech, lecz nie jest on w żaden sposób unormowany prawnie. Oznacza to, że tłumaczem może być praktycznie każdy, lecz aby dokonywać tłumaczeń dokumentów urzędowych, należy potwierdzić swoje kwalifikacje językowe m.in. kończąc uczelnię lub szkołę tłumaczy.

Następnie taką osobę czekają dodatkowe kursy oraz jako ‘wisienka na torcie’ – dwuczęściowy egzamin zdawany przez Izbą Gospodarczą Niemiec. Także tłumacz przysięgły w Niemczech to zupełnie inny zawód niż tłumacz przysięgły języka niemieckiego w Polsce.

Jak dokładnie wygląda cały proces kształcenia tłumacza przysięgłego?

Tak jak zostało wspomniane, osobę, która chce profesjonalnie zajmować się tłumaczeniem różnych dokumentów, również urzędowych, czeka długa droga kształcenia językowego. Pierwszym krokiem jest ukończenie uczelni lub szkoły zajmującej się edukacją tłumaczy, następnie należy ukończyć dwuletni kurs ekonomiczno-handlowy oraz kurs języka prawniczego.

Potwierdzenie ukończenia tych kursów upoważnia do ubiegania się o dopuszczenie do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Jednak tym, co odróżnia egzamin na tłumacza przysięgłego w Niemczech, od takiego egzaminu przeprowadzanego w Polsce jest to, że tych pierwszych przed egzaminem dodatkowo czeka dyktando.

Po jego zaliczeniu można podejść do egzaminu podzielonego na dwie części – pisemną oraz ustną. W części pisemnej kandydatów czeka tłumaczenie czterech tekstów z/na język niemiecki oraz napisanie wypracowania na zadany temat.

Po zdaniu obu zadań części pisemnej, następuje część ustna. Cały egzamin zdawany jest przed Izbą Gospodarczą właściwego landu (części kraju), a tłumacz przysięgły zostaje wpisany na listę tłumaczy przez Prezesa Sądu Krajowego, odpowiedniej części Niemiec.

Każdy tłumacz przysięgły oznacza swoje tłumaczenia pieczęcią tłumacza, która jest świadectwem tłumaczenia dokonanego przez osobę wykwalifikowaną. Konieczne jest również umieszczenie na przełożonym dokumencie klauzury potwierdzającej poprawność przetłumaczonego dokumentu oraz podpisu tłumacza, a także miejsca i daty wykonania tłumaczenia.

W Niemczech istnieją dwa rodzaje tłumaczy, w zależności od tego, czy specjalizuje się on w tłumaczeniach pisemnych (Übersetzer), czy ustnych (Dolmetscher). W różnych landach możliwych jest również kilka wersji nazewnictwa tłumacza przysięgłego: [beeidigte(r)/vereidigte(r)/ermächtigte(r)] – przysięgły (-ła), bądź [Dolmetscher(-in)/Ubersetzer(-in)] – tłumacz(-ka).

Jak znaleźć tłumacza przysięgłego na terenie Niemiec?

Wszystkich tłumaczy w Niemczech łączy Stowarzyszenie Tłumaczy w Niemczech BDÜ. Jest to największe stowarzyszenie tłumaczy na terenie Niemiec, zrzeszające ponad 7,500 osób. Stowarzyszenie to wydaje również dwumiesięcznik MDÜ, który można zamówić na stronie http://www.bdue-fachverlag.de/fachverlag/detail_fachzeitschrift. Zawiera on wywiady z tłumaczami, objaśnienia ustaw i ich nowelizacje zamieszczane na bieżąco w magazynie.

Tłumacz przysięgły w Niemczech

Warto również wspomnieć o portalu, na którym można znaleźć tłumacza przysięgłego na terenie Niemiec. Jest to baza tłumaczy „Dolmetscher – und Übersetzerdatenbank” (https://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/de/), która pozwala na odnalezienie osób zajmujących się tłumaczeniem dokumentów na wybrany język. Wyszukiwarka pokazuje szczegółowe informacje o danym tłumaczu, np. miejsce pracy, adres zamieszkania, numer telefonu, email oraz rodzaj tłumaczeń, jakimi zajmuje się dana osoba.