Czy niemiecki jest trudny?

Czy niemiecki jest trudny do nauczenia się? Niemcy są naszym zachodnim sąsiadem, którego stolicą jest Berlin. Jest to trzecie co wielkości miasto w UE, zaraz po nowoczesnym Londynie i pięknym Paryżu. Jest również drugim po USA najczęściej wybieranym celem emigrantów z całego świata.

Mniejszości narodowe, które utworzyły się na terenie Niemiec (4,9% populacji) to głównie Turcy, Polacy, Włosi i Rosjanie. Faktem o którym warto wspomnieć jest to, że Niemcy są najludniejszym krajem w UE. Na kilometr kwadratowy tego kraju przypada dwieście dwadzieścia siedem osób. Co ciekawe najbardziej zaludnionym obszarem na świecie jest Makau (region Chińskiej Republiki Ludowej), w którym na km2 przypada aż 19 350 osób.

Język niemiecki w liczbach

Niemiecki jest językiem urzędowy nie tylko w Niemczech, ale również w Austrii, Belgii, Lichtensteinie, Luksemburgu oraz w Szwajcarii. Jest to język z grupy zachodniogermańskiej, w skład której poza językiem niemieckim wchodzi jeszcze sześć innych języków, które zaliczane są do ‘jednego języka niemieckiego’.

W skład wyżej wspomnianej grupy języków zachodniogermańskich wchodzą: alemański, wschodniośrodkowogórnoniemiecki, bawarski, górnofrankijski, środkowofrankijski oraz dolnoniemiecki. Języki te używane są w różnych obszarach krajów, w których język niemiecki jest ogłoszony językiem urzędowym. Ponadto język niemiecki używany hest w około dwudziestu innych krajach mimo tego, że nie ma on tam statusu oficjalnego.

Na całym świecie w języku niemieckim mówi 128 mln ludzi, z czego ponad 105 mln to osoby, dla których język ten jest językiem ojczystym. Daje to dziesiąte miejsce w rankingu najczęściej używanych języków na świecie.

W Polsce jest to język pomocniczy w województwie opolskim pomimo tego, że obszar ten graniczy z Czechami. Województwo opolskie zamieszkuje około 70% wszystkich Niemców mieszkających w Polsce, co jest wynikiem migracji na teren dzisiejszej Opolszczyzny po roku 1945.

Nauka języka niemieckiego

W 2015 roku oficjalnie zostały zebrane dane z całego świata dotyczące ilości osób, które uczyły się języka niemieckiego. Według raportu opublikowanego na niemieckiej stronie Goethe Institut liczba ta sięgała 15,4 mln osób. 

Oczywiście dane te tyczą się osób nie mieszkających na terenie Niemiec. Dane zaczytane ze strony Goethe Institut są liczbą uczniów uczęszczających do szkół państwowych i prywatnych, które to uczyły się tego języka jako języka obcego. Liczba ta zawiera także studentów z uczelni wyższych oraz od osób dorosłych, które uczyły się języka niemieckiego we własnym zakresie.

Najwięcej osób, bo aż 9,4 mln, uczyło się języka niemieckiego w Europie. Natomiast w Polsce (pierwsze miejsce w Europie) osób uczących się tego języka jest 2 288 125, z czego dzieci i młodzież szkolna to aż 2 139 070 osób. Na drugim miejscu znalazła się Brytania 1 547 994 osób, a na trzecim Francja z wynikiem 1 005 444 osób uczących się niemieckiego.

Ciekawostki językowe

Alfabet w języku niemieckim składa się z mniejszej liczby liter niż nasz polski. Jest ich łącznie 30 liter, z czego trzy to tak zwane przegłosy [ӓ, ö, ϋ] zawierające tzw. ‘umlaut’ oraz jedna pisana jako [β] a nazywana w języku potocznym ‘podwójnym S’albo „ostre s”, czyli ‘scharfes S’.

Jeżeli z jakiegoś względu nie ma żadenj możliwość zapisania wspomnianych liter w ich oryginalny sposób, z dwoma kropeczkami nad literą lub jako wydłużone B, należy zastąpić je odpowiednio: ӓ – ae, ö – oe, ϋ – ue, β – ss.

Najdłuższe słowo w języku niemieckim zawierające 36 liter, to: „die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung” i oznacza ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Czy niemiecki jest trudny

Język ten nie należy do łatwych, natomiast umiejętność posługiwania się językiem niemieckim otwiera drzwi do pracy „na własną rękę”. Można np.: zostać tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego. O tym, jakie kroki należy pokonać, można poczytać na naszym blogu w artykule: Jak zostać tłumaczem przysięgłym niemieckiego?