Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Zespół Tłumaczy

tel: 22 465 96 43

Cennik na tłumaczenia przysięgłe- język niemiecki

Tłumaczenia z/na język niemiecki Tłumaczenia pisemne z języka niemieckiego

Koszt tłumaczenia z/na język niemiecki za jedną stronę, w trybie zwykłym, (1.125 znaków ze spacjami) jest następujący:

  • z języka niemieckiego: 50 zł netto* (+VAT 23%) -przy opcji paragon- cena za stronę to 50 zł* brutto
  • na język niemiecki: 55 zł netto* (+VAT 23%) -przy opcji paragon- cena za stronę to 55* zł brutto

* Przy zleceniu do tłumaczenia minimum 5 stron przeliczeniowych (minimalna wartość zamówienia : 100 zł)

Ilość stron przeliczeniowych (przetłumaczonego tekstu) obliczamy korzystając z edytora tekstu programu MS Word.

Ilość tłumaczonych stron dziennie:
- 5 stron / tryb zwykły
- 10 stron / tryb przyspieszony
- 15 stron / tryb ekspresowy


Prześlij dokument do wyceny


Cennik tłumaczeń przysięgłych standardowych dokumentów

Podana w tabeli cena dotyczy tłumaczenia pojedynczego dokumentu. W przypadku, gdy wyceniamy szerszej objętości teksty albo dużą ilość powtarzalnych dokumentów, oferujemy możliwie wysokie rabaty.
Rodzaj dokumentu Cena tłumaczenia dokumentu*
(netto dla firm / brutto dla osób fizycznych)
Dodatkowe informacje
prawo jazdy 140 zł tłumaczenie poświadczone na język niemiecki lub język polski
odpis skrócony aktu urodzenia 190 zł tłumaczenie poświadczone na język niemiecki
odpis zupełny aktu urodzenia 240 zł tłumaczenie poświadczone na język niemiecki
odpis skrócony aktu zgonu 190 zł tłumaczenie poświadczone na język niemiecki
zaświadczenie o niekaralności 190 zł tłumaczenie poświadczone na język niemiecki
zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 240 zł tłumaczenie poświadczone na język niemiecki
odpis skrócony aktu małżeństwa 190 zł tłumaczenie poświadczone na język niemiecki
odpis zupełny aktu małżeństwa 240 zł tłumaczenie poświadczone na język niemiecki,
w przypadku tłumaczenia zupełnego aktu, który zawiera także informację o unieważnieniu małżeństwa oferta przygotowywana jest indywidualnie
świadectwo maturalne
("nowa matura")
140 zł tłumaczenie poświadczone na język niemiecki
stare świadectwo dojrzałości
(sprzed roku 2005)
190 zł tłumaczenie poświadczone na język niemiecki
dyplom uczelni wyższej 140 zł tłumaczenie poświadczone na język niemiecki,
w przypadku przekładów dyplomów szkół, które wydają dyplomy odbiegające od standardów albo zawierają dodatkowe pieczęci - wycena indywidualna
zaświadczenie o zameldowaniu 190 zł tłumaczenie poświadczone na język niemiecki
*Ceny są najczęściej występującymi stawkami w przypadku danego rodzaju dokumentu. Każdy dokument podlega wycenie indywidualnej ze względu na mogące pojawiać się dodatkowe treści, które muszą zostać przetłumaczone, jak np. dodatkowe pieczęci czy adnotacje.


Tłumaczenie niemieckich dokumentów samochodowych

Kosz tłumaczenie dokumentów samochodowych jest następujący:

  • Brief I oraz Brief II: 150 zł netto (+VAT 23%) -nie doliczam VAT-u dla osób fizycznych (opcja paragon)
  • Brief I , Brief II oraz umowa: 190 zł netto (+VAT 23%) -nie doliczam VAT-u dla osób fizycznych (opcja paragon)


Tłumaczenia ustne 'przysięgłe' z języka niemieckiego

Koszt tłumaczenia ustnego 'przysięgłego' w kombinacji j.polski-j.niemiecki kształtuje się następująco:

  • Pierwsze 2h tłumaczenia - 350 zł netto (+VAT 23%)-nie doliczam VAT-u dla osób fizycznych (opcja paragon)
  • Blok 4h - 600 zł netto (+VAT 23%) -nie doliczam VAT-u dla osób fizycznych (opcja paragon)

Serdecznie zapraszam do przesyłania zapytań ofertowych na [email protected]Logo biura tłumaczeń © 2009-2021, MIW. All Rights Reserved.