Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Zespół Tłumaczy

tel: 22 465 96 43

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego

Jak zostać tłumaczem języka niemieckiegoWspółczesny świat wymaga od nas nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Im bardziej inwestujemy w swój rozwój, tym wyższa jest nasza pozycja na rynku pracy. Dlatego wszyscy, którzy biegle mówią w języku niemieckim, powinni się zastanowić, czy może warto podejść do egzaminu na tłumacza przysięgłego, którego zdanie umożliwi im rozpoczęcie pracy tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.

Czym różni się zwykły tłumacz od tłumacza uwierzytelniającego teksty? Najprostsza odpowiedź jest taka, że tłumacz przysięgły ma większe uprawnienia, przede wszystkim może zajmować się przekładem dokumentów urzędowych z języka polskiego na niemiecki oraz z niemieckiego na polski. Wiąże się z tym oczywiście zwiększenie liczby klientów. Wystarczy pomyśleć tylko o tym, ilu Polaków kupuje samochody w Niemczech. Wszystkie te osoby potrzebują usług tłumacza przysięgłego choćby do przetłumaczenia dowodu zakupu, czy aktu własności samochodu, kupionego w Niemczech.

Jakie warunki należy spełnić?

Przejdźmy do konkretów. Kandydat na tłumacza przysięgłego musi spełniać pewne wytyczne, m.in. musi znać język niemiecki w stopniu zaawansowanym, ale niezbędna jest również znajomość słownictwa branżowego, dotyczącego m.in. prawa, gospodarki lub finansów. Nie sposób tego uniknąć, ponieważ podczas egzaminu zawsze pojawiają się teksty zawierające specjalistyczne słownictwo, np. prawnicze czy urzędowe. Poza tym kandydat musi również posiadać zdolność do czynności prawnych. Nie może być także karany za przestępstwa przeciwko stabilności gospodarki. Nie są to wszystkie wymagania odnoszące się do tłumacza przysięgłego. Osoby zainteresowane tym tematem mogą dowiedzieć się więcej o wymaganiach dotyczących tłumaczy przysięgłych z Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, którą można ściągnąć ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/).

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Warto nadmienić, że po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu na tłumacza przysięgłego, maksymalny czas oczekiwania wynosi rok, od momentu złożenia podania.

Teraz kilka słów o tym, jak wygląda sam egzamin. Rozpoczyna go  część pisemna, która polega na przetłumaczeniu dwóch tekstów z języka niemieckiego na polski oraz dwóch z polskiego na niemiecki. Z części pisemnej maksymalnie można uzyskać 200 punktów, z czego 150 punktów gwarantuje jej zdanie. Zaliczenie tego etapu jest niezbędne do podejścia do części ustnej. Niestety nie jest to proste, o czym świadczą wyniki z chociażby egzaminu pisemnego na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego z czerwca 2013 roku. Przystąpiło do niego dwanaście osób, z czego wynik pozytywny osiągnęły jedynie cztery osoby. Dla tych, którzy zdobędą wymaganą liczbę punktów, organizowana jest część ustna. Podczas niej kandydat musi przetłumaczyć na język niemiecki dwa teksty, które odczytuje mu egzaminator, jest to tzw. tłumaczenie konsekutywne. Potem kandydat ma za zadanie przetłumaczyć z języka niemieckiego na polski dwa teksty pisane – tłumaczenie ‘a vista’. Pozytywny wynik z obu części egzaminu jest równoznaczny ze zdaniem całego egzaminu.

Zdobycie uprawnień

Aby zdobyć prawo do wykonywania zawodu, trzeba podczas zaprzysiężenia, które odbywa się dwa razy do roku, złożyć ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości i zostać wpisanym na listę zawierającą nazwiska wszystkich tłumaczy przysięgłych w Polsce.

tłumaczenia miw logo
 © 2009-2021, . All Rights Reserved.